Pressiteade
30. november 2015
Apotheka apteekides on detsembrikuu vältel kogumiskastid, kuhu saavad kõik apteegikülastajad soetada suurperede jaoks vajalikke tervisetooteid – vitamiine, toidulisandeid, esmaabitarbeid ning muud apteegikaupa, millest on kindlasti abi suurperede laste elukvaliteedi parandamisel. Vajalike toodete leidmiseks saab nõu küsida apteekrilt, samuti leiab apteegist ka sellekohaseid viiteid, ent alati on võimalik alternatiivina peredele annetada Apotheka kinkekaart. 

„Apotheka algatus on märkimisväärne – lisaks sellele, et nende meeskond panustab ise heategevusse, kutsuvad nad ka teisi märkama ja hoolima. Nõnda ongi igal Eestimaa inimesel võimalik panustada kõige suuremate perede tervisesse,“ ütles MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Suurpered tunnetavad üsna valusalt, mida viirused perekonnas kaasa toovad – kui üks laps haigestub, jäävad tihti ka kõik teised haigeks. See aga tähendab vanematele töölt eemalejäämist, mis omakorda mõjutab pere eelarvet ja igapäevast toimetulekut. Heast tervisest saab kõik alguse,“ tõdes Õunap. 

„Apotheka jaoks on inimeste terveks jäämine sama oluline kui terveks saamine. Soovime kaasa aidata Eestimaa lasterikaste perede heale käekäigule, tunnustada nende perede emasid ja isasid, kes annavad lastevanematena suurima panuse järeltulevate põlvede väärtuste ja hoiakute kujundamisel ja kinkida neile tugeva tervise,“ ütles Apotheka juhatuse liige Marika Pensa. 

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) on loodud 1996. aastal toetamaks lasterikkaid peresid Eestis. Organisatsiooni kuulub 19 ühendust, mis koondavad enda alla pered, kus lapsi kasvamas neli ja enam. Liikmesorganisatsioonides on 1443 nelja ja enama lapsega pere ehk võrgustikku kuulub ligemale 10 000 inimest, neist 6800 on lapsed. 

Lisainfo:
Marika Pensa
Apotheka juhatuse liige
+372 506 3549
marika@apotheka.ee

Aage Õunap
Eesti Lasterikaste Perede Liidu president
E-mail: aage@lasterikkad.ee
Tel: +372 55 535 482
www.lasterikkad.ee