Voldikud tutvustavad küll ka lasteabi infotelefoni ning kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte.
Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Materjali valmistas MTÜ Eesti Abikeskused, toimetamisse oli kaasatud erinevad spetsialistid. Palun andke teada, kui keegi soovib voldikuid jagamiseks (nt mõne koolituse lisamaterjalidena) või on kommentaare voldiku sisu osas: brit.tammiste@just.ee või enelis.linnas@abikeskused.ee

Lasteabi_Brochure_Adults_Final_Final_Final_Final_Print.pdf