Avaleht

MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit tegutseb juba aastast 2009. Meie eesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine. Meie pered töötavad ühiselt õnnelikuma lapsepõlve nimel.

Töötame välja ja viime ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme.
Kogume materiaalset abi ja suuname seda abivajajatele. Korraldame üritusi peredele ja pereliikmetele.

Käivitame lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid.
Soodustame peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist.

Meiega on oodatud liituma pered, kus on kasvamas 3 või enam alla 26 aastast (k a) last või noort, kes õpivad päevases õppevormis.

Meisterdamise töötuba märts 2024

Meisterdamise töötuba veebruar 2024

Päkapikugala 2024

Heategevusli Jõulukampaania Kingakarbikingitus 2023

Heategevuslik Jõulukampaania Kingakarbikingitus 2023

Sportlik isadepäev 2023